Uteplatser

Uteplatser

  

Lägenheter med tillhörande uteplats

Uteplatserna i anslutning till lägenheterna på bottenplanet ingår endast med nyttjanderätt för de boende.  Med anledning av det får inga fasta installationer ske. 

 

Föreningens trädgårdsentreprenör klipper häckar och gräs under förutsättning att du inte stängt för ingången till uteplatsen. Det finns gräsklippare att låna av föreningen om du behöver klippa gräset själv.

 

Regler och avtal för byggande av trätrall, grindar eller andra förändringar på uteplatser och terasser

  • För alla typer av ombyggnader/tillbyggnader skall tillstånd sökas hos styrelsen

 

  • För trätrall på uteplats, ladda ner och läs, BRF Kedjebackens regler för bygge av trätrall

 

  • För grind på uteplats, ladda ner och läs, BRF Kedjebackens regler för bygge av grind

 

  • En ansvarig person från styrelsen skall godkänna byggplanen innan byggstart    
  • Parterna skall skriva under ett separat avtal angående underhållsansvar med mera


Grillning                                                                  

 

  • Elgrill eller gasolgrill får användas på terrasser och uteplatser
  • Kolgrill är endast tillåten utanför festlokalen där det finns en grill att låna eller om du hellre vill ta med din egen grill
  • Inga amplar eller andra föremål får hängas upp eller skruvas fast i fasader. 


Markiser och balkonskydd/insynsskydd

Medlemmarna i föreningen kan montera utvändigt solskydd i form av markiser vid de fönster som är belägna över balkong och terrass.

Markiserna kan lätt förändra intrycket av en byggnad. Därför har styrelsen beslutat om en

enhetlig utformning vilket innebär att man kan välja mellan två markisvävar.

Vävarna heter:

Sandatex 407/94

Sandatex 1081/79

Utöver väven är det fritt att välja utförande och leverantör. Montering av markiser skall ske

av fackman och med erforderlig tätning så att vatten inte kan tränga in i fasaden.


Styrelsen har ritningar och måttangivelser för de förstärkningar som finns i fasaden.

Entreprenören skall därför kontakta styrelsen för information innan montering påbörjas.

Bostadsrättshavaren är ansvarig för att arbetet blir korrekt utfört.

Bostadsrättshavaren ansvarar också för underhållet och för de eventuella skador som kan

uppstå.


Om det uppkommer frågor kring montering mm, kontakta, fastighetsansvarig, fastighet@kedjebacken.se eller info@kedjebacken.se eller lägg ett meddelande i

föreningens postbox, Brf Kedjebacken i 2A.