Tvättstuga

Tvättstuga

  

Föreningen har tre tvättstugor, en i varje hus. Bokning sker med nyckelbricka via skärmen placerad utanför tvättstugan. Nyckelbricka öppnar dörren till tvättstugan under din bokade tid. Särskilda ordningsregler finner du på anslagstavlan i tvättstugan.

I tvättstugan kan du boka tvättid tre timmar i taget, max 2 gånger per vecka.