Kontakta Styrelsen

BRF Kedjebackens styrelse, suppleanter, valberedning & övrig viktig information

BRF Kedjebackens styrelse, suppleanter, valberedning & övrig viktig information

 

    Ledamöter

 

Barbro Biberg - 2B

Ansvar: Ordförande,

Övergripande ansvar, Trivselgruppen,

Husnytt, godkännande av nya medlemmar

Kontakt: info@kedjebacken.se

 

Niklas Öberg - 2a

Ansvar: Vice Ordförande, Hemsidan, återvinning

Kontakt: webadmin@kedjebacken.se


Hans Brotoft - 6B

Ansvar: Ekonomi, godkännande av nya medlemmar

 

Pian Steen - 4B

Ansvar: Sekreterare, Administration och arkiv

 

Magnus Jansson – 2B

Ansvar: Fastighet. brandskydd

Kontakt: fastighet@kedjebacken.se

 

Robert Hagelin

Ansvar: Fastighet, brandskydd

 

Birgitta Skarin - 6B

Ansvar: Trädgård, Trivselgrupp

 

 

Suppleanter

 

Sofia Fröling - 2B

Ansvar: lokalstäd


Fredrik Snejbjerg

Ansvar: Suppleant

 

Valberedning


Leif Engström - 6A

 

 

Övrig viktig information