Beställning Av Nycklar och Nyckelbrickor

Beställning av Nycklar och Nyckelbrickor

Våra nycklar har spärrat ämne varför de måste beställas via styrelsens fastighetsansvarige

mailadress: fastighet@kedjebacken.se

 

I mailet anger du:

Adress

Lägenhetsnummer

Antal nycklar

För och efternamn

Telefonnummer

 

Det är bara medlemmar som kan beställa nya nycklar och nyckelbrickor. Beställaren måste också vara den som hämtar ut nycklarna/brickorna. Bara i undantagsfall kan någon annan hämta ut nycklarna och då måste beställaren ha lämnat fullmakt och den person som hämtar nycklarna behöver visa upp legitimation från beställaren och sig själv samt fullmakten för att få ut nycklarna.

 

Denna skriftliga rutin är till för att minimera risken för att nya nycklar beställs av och lämnas ut till fel personer. Det kan leda till stora problem och extra kostnader.

 

Kom ihåg - nycklar ska alltid förvaras försiktigt!